Hạt màu Dương

Hạt nhựa màu Xanh Dương là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa.

Nó có tác dụng  tạo màu  Xanh Dương cho sản phẩm Xanh Dương.

Sản phẩm hạt nhựa màu Xanh Dương được sản xuất từ bột màu, nhựa nền và một số phụ gia.

Sản phẩm được ứng dụng trong các ngành:

+Sản xuất túi xốp

+Sản xuất bao bì PP

+Ép phun nhựa ABS,PC,....

+Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành sản xuất khác.